Ceník služeb

Poslušnost:
 
- jednorázová lekce                         - 400,-
- permanentka (10 lekcí/14 týdnů) - 3500,-

 

Obrana:

- Jednorázový trénink sportovní obrany (rukáv) - 300,-
- Permanentka sportovního tréninku
  (10 lekcí/14 týdnů)                                             - 2000,-
- jednorázový trénink služební obrany (ring)      - 350,-
- permanentka služební obrany                            - 2500,-
  (10 lekcí/14 týdnů)